• Cum. Eki 15th, 2021

Turizm Postası

Turizm Haberlerinin Yayımlandığı Turizm Gaztesi

Akıllı Şehirler

Byturizmpostasi

Oca 26, 2021
Akıllı Şehirler

Akıllı şehir kavramı, ilk defa 2008 yılında IBM tarafından, İstanbul’da düzenlenen bir forumda dile getirilmiştir ve bu kavram gün geçtikçe yaygınlaşmaya ve evrilmeye devam etmektedir. Dünyada akıllı şehir uygulamalarının ilk ortaya çıkışında odak noktası genellikle verimlilik sağlamak amacıyla teknolojilerin kullanımından faydalanmak şeklindedir. Akıllı şehirler, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİT) yararlanarak, merkezinde yer alan şehrin sosyal, kültürel, politik, ekonomik, teknolojik ve çevresel (ekolojik) yaşamını sürdürülebilirlik yaklaşımıyla odak noktasına alan ve şehir sakinleri ile şehre gelen insanlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunan bir yaklaşımdır. Akıllı şehirlere yönelik farklı yaklaşımlar olsa da yaygın olarak kabul edilen altı temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar akıllı insan, akıllı yaşantı, akıllı çevre, akıllı ulaşım, akıllı yönetişim ve akıllı ekonomi olarak adlandırılmaktadır.  

Sürdürülebilirlik ve Akıllı Şehirlerin Önemi

Sürdürülebilir kavramının üç boyutu bulunmaktadır. 3E olarak adlandırılan bu boyutlar Çevre, Eşitlik ve Ekonomi sözcüklerinin İngilizcesinin baş harflerinden gelmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı, mevcut kaynakları doğal ve kültürel çevre, eşitlik ve ekonomi boyutlarını dikkate alarak dengeli bir şekilde kullanmayı ve geleceğe taşımayı ifade eder. Dünya nüfusunun ve şehir nüfusunun hızla artması ve bununla birlikte ortaya çıkan salgın hastalıklar, kaynakların (enerji, gıda ve su gibi) yetersiz kalışı, iklim değişiklikleri gibi sorunlar şehir yönetiminin daha da akıllı olmasını gerektirmektedir. Dünyada İnternet kullanan kişi sayısının 4,5 milyara ulaşması ve benzer oranda mobil cihaz (akıllı telefon, tablet vb) kullanım oranının artması ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin yaygınlaşması ile akıllı şehirler sayıca artmakta ve sorunlar karşısında etkili çözümler üreterek şehir yaşamının kalitesini arttırmaktadır.

Akıllı Turizm Destinasyonları ve Kullanılan Akıllı Teknolojiler

Endüstri 4.0’ın yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı şehirler ortaya çıkmış ve akıllı şehirlerin gelişimiyle birlikte de akıllı turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Akıllı turizm, BİT ile desteklenen turistik mal ve hizmet üreten akıllı şehirlerin bütün faaliyetlerini kapsamaktadır. Günümüz koşullarına göre mevcut olan akıllı şehir teknolojileri arasında; Büyük Veri, Bulut Teknolojisi, 3 Boyutlu (3D) Teknolojiler, GSM Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama, Elektronik Trafik Denetleme ve Yönetim Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Ödeme Sistemleri, Drone, Sürücüsüz Araç ve Akıllı Mobil Cihazlar yer almaktadır. Akıllı turizm destinasyonları, dijital teknolojinin gelişimine paralel olarak BİT’nin yaygınlaşması ve akıllı şehirlerde bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır ve giderek yaygınlık kazanmaktadır. Dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılından itibaren gelecek yıllara dönük olarak yapılan tahminlerde bir dizi yenilikçi teknolojinin turizm sektörünün ve paydaşları üzerinde büyük bir etkisinin olacağı ileri sürülmektedir. Bu teknolojiler arasında Her şeyin İnterneti, 5G teknolojisi, Radyo Frekansı Tanımlama, 3 boyutlu yazıcılar, Uygulama Programlama Arayüzü, Kripto para ve Blockchain, Sensör ve Beacon Ağları, Her Tarafa Yayılmış Bilgi İşlem, Yapay Zeka ve Makine Öğrenme Teknolojisi ile desteklenmiş Gamification teknolojilerinin akıllı turizm kapsamında yaygınlaşacağı vurgulanmaktadır

Akıllı Şehir ve Akıllı Turizm Destinasyon Örnekleri

Dünya çapındaki akıllı şehirler incelendiğinde büyük çoğunluğunun var olan şehirlerin akıllandırılması, ıslah edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için projelendirildiği görülmektedir. Bununla birlikte Songdo (Güney Kore), Masdar (Birleşik Arap Emirlikleri), Lusail (Katar) ve Lavasa (Hindistan) gibi şehirler ise sıfırdan akıllı olarak inşa edilen şehirlere birer örnektir. İlgili bölümde çeşitli Asya ve Avrupa ülkelerinin en önemli şehirlerinde (Kopenhag, Singapur, Stokholm, Tokyo, Amsterdam ve Barselona) akıllı şehir ve akıllı turizm kapsamında kullanılan teknoloji ve uygulamalara yer verilmiştir. Türkiye’de son yıllarda akıllı şehir ve akıllı turizm destinasyonu kapsamında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle büyükşehirlerin akıllı şehir ve dolaylı olarak da akıllı turizm destinasyonu politikalarına yöneldiği göze çarpmaktadır. Bu kapsamda akıllı şehir ve akıllı turizm destinasyonu uygulamalarının yaygın görüldüğü bazı şehirlere (İstanbul, Konya, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya) yer verilmiştir.

turizmpostasi

Turizm sektörü içerisinde yer alan işletmeleri, kuruluşları, bu işletme ve kuruluşlarda hizmet veren çalışanları ilgilendiren tüm haberleri, değişen yönetmelikleri, flaş gelişmeleri bulabileceğiniz online turizm gazetesi 

Yorumlarınız bizim için çok değerli.