aksehirde turizm

Akşehir’de Turizm

Günümüzde Konya şehrine bağlı bir ilçe olan Akşehir, özellikle Nasretti Hoca’nın bu topraklar üzerinde yaşamış olması ile birçok insan tarafından bilinmektedir. Tarih boyunca ticaret, kültür ve sanat anlamında çok önemli bir merkez olan Akşehir, özellikle ticaret yollarının üzerinde yer almasından ötürü birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Mazisi oldukça eski yıllara uzanan Akşehir’de yapılan arkeolojik çalışmalar, bölge tarihinin neolitik çağalara kadar gittiğini göstermektedir. Anadolu’da en eski uygarlıklardan biri olan Hititler’in de hakim olduğu bölge üzerinde devam eden binlerce yıl içerisinde, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu ve Osmanlılar gibi tarihteki en büyük imparatorluklar yaşamıştır.

Selçuklular, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan başlayarak Anadolu’ya giderek hakim olmaya başlamış ve Akşehir toprakları, 1076 – 1077 yılları arasında bir Türk bölgesi olmuştur. O döneme kadarki geçen binlerce yıl içerisinde sürekli olarak ticari ve siyasi çıkarların odağında olan Akşehir, Türklerin bölgeye hakim olmaya başlaması ile beraber hak ettiği değeri görmeye başlamıştır. Anadolu’da Selçuklular ile başlayan Türkleşme hareketinin merkezinde devletin başkenti Konya ve Akşehir bulunmaktaydı. Selçuklu’nun bölgede hakim olduğu zamanlarda Türk kültürü bu bölgeden başlayarak Anadolu’nun dört bir yanına yayılmıştır. Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra bölge farklı Anadolu beylikleri tarafından idare edilmiştir. 1467 yılına gelindiğinde ise Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han, Akşehir ve civarını Osmanlı topraklarına katmış ve bölge o tarihten başlayarak cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı toprağı olarak kalmıştır.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Akşehir, tarih boyunca hiç olmadığı kadar rahat bir yaşam sürmüş ve ticari olarak sürekli hareketli bir bölge olmuştur. Yavuz Sultan Selim’in doğu seferleri sırasında Akşehir’de kaldığı bilinmektedir. Evliya Çelebi’nin meşhur eseri Seyahatname’de, IV Murad’ın da tahtta olduğu zamanlarda Akşehir’de konakladığı bilgisi yer almaktadır.

Milli Mücadele Dönemi’nde özellikle Batı Cephesi’ndeki askeri faaliyetlerin bir kısmı Akşehir üzerinden yönetilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün de savaş yıllarında Akşehir’de konakladığı ve savaş ile ilgili birçok hazırlık ve planlamaların buradan yürütüldüğü bilinmektedir.

Cumhuriyetten itibaren Anadolu’daki birçok bölgede olduğu gibi Akşehir’in de tarihi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Akşehir, zaman içerisinde çok önemli bir turizm merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bölgede çok çeşitli festivaller düzenlenmeye ve tarihi yapılar ziyarete açılmaya başlanmıştır. Bunun yanında Akşehir’de, bölge ile özdeşleşen bir isim olan Nasrettin Hoca’yı konu edinen çeşitli etkinlikler organize edilmektedir. Akşehir, sadece kültürel ve tarihsel anlamda değil, aynı zamanda avcılık, dağcılık ve spor alanlarında da turizme kazandırılan bir yer olmuştur. Tarih boyunca bölgede çok değerli İslam alimleri ve kanaat önderleri yaşadığı için Akşehir, inanç turizmi anlamında da oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle, Mevlana Hazretlerinin türbesinin Konya’da yer almasından ötürü, bu büyük şahsiyetin türbesini ziyarete giden hemen herkesin yolu Akşehir’den geçmektedir.

Bölgede Düzenlenen Önemli Festivaller

Akşehir festivalleri arasında en çok öne çıkanlardan birisi şüphesiz 2019 yılında bölgede 8.’si düzenlenen Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali’dir. Akşehir’in kirazınını tanıtmak ve bölgede kiraz yetiştiren üreticileri teşvik etmek ve onlara destek vermek amacıyla düzenlenen bu festivale, her sene binlerce kişi katılmaktadır. Kamu ve özel sektörün yanında birçok ticari kuruluş ve devlet yöneticilerinin katılım sağladığı bu festival, her sene renkli görüntülere sahip olmaktadır. Bölgedeki turizm gelişmesi açısından oldukça önemli bir etkinlik olan bu festival ile Akşehir, çok  daha fazla tanınmakta ve ziyaretçi sayısı her geçen yıl giderek artmaktadır.

2019 yılında 60.’sı düzenlenen Nasrettin Hoca Şenliklerinde, Akşehir’de yaşamış ve muhabbet, sevgi ve hoşgörüsü ile bilinen, tarihteki çok değerli bir şahsiyet olan Nasrettin Hoca anılmaktadır. Bu şenliklere hem şehir içinden hem de ülkenin dört bir yanından birçok insan katılım göstermektedir. Akşehir’in turizmine oldukça ciddi bir katkı sağlayan bu şenlikler ile Akşehir’in tanıtımı ve reklamı en iyi şekilde yapılmaya gayret edilmektedir.

Bölgede Ziyaret Edilmesi Gereken Mekanlar

Tarihi boyunca özellikle Selçuklu Dönemi’nden başlayarak çok önemli bir kültür merkezi haline getirilen Akşehir’de ziyaret edilmesi gereken çok sayıda medrese, hamam, türbe, cami vb yapılar bulunmaktadır. Bu alanları her sene çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Akşehir’de turizmin gelişmesinde çok büyük bir paya sahip olan ve aşağıda bazılarının isimleri listelenmektedir.

 • Taş Medrese
 • Meydan Hamamı
 • Orta Hamam
 • Nasrettin Hoca Türbesi
 • Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi
 • Yağlı Dede – Şeyh Eyüp Türbesi
 • Seydi Yunus Türbesi
 • Nimetullah Türbesi
 • Mustafa Türabi Türbesi
 • Şeyh Hacı İbrahim Veli Türbesi
 • Ulu Camii
 • Güdük Minare Mescidi
 • İplikçi Camii
 • Hasan Paşa – İmaret Camii
 • Küçük Ayasofya Mescidi
 • Ferruhşah Mescidi
 • Kileci Mescidi
 • Kızılca Mescidi
 • Çınaraltı Mescidi
 • Hacı Hamza Mescidi
 • Kalaycı Mescidi
 • Hıdırlık Mescidi

Bu mekanların her biri ziyarete açılıp turizme kazandırılarak her yıl bölgeye daha fazla insanın gelmesi, bölgeyi tanıması, burada konaklayıp yöresel lezzetli tatması sağlanmaya çalışılmaktadır. Yukarıda bahsedilen yerler dışında bölgede çok sayıda mesire alanları, parklar ve ormanlık alanlar mevcuttur.

Bölgedeki Diğer Turizm Faaliyetleri

Bölgede tarihi mekanlar ve kültürel etkinliklerin yanında turizm konusunda başka alanların da geliştiğini görmekteyiz. Bu alanlardan birisi de avcılıktır. Av turizmi, Akşehir’de oldukça ciddi potansiyele sahip bir alandır. Bölgedeki avlanma tarihleri, av hayvanlarının türüne göre farklılık göstermektedir. Birçok insan av sezonu açıldığında Akşehir’e gelerek bölgedeki turizm sektörüne çok ciddi katkı sağlamaktadır. Akşehir’de av turizminin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Akşehir, Sultan Dağları eteklerinde kurulmuş olan bir yerleşim yeridir. Bu bakımdan, Akşehir bölgesi, dağ turizmi ve dağcılık faaliyetleri anlamında birçok imkana sahiptir. Akşehir, tırmanma, yürüyüş, koşu vb gibi birçok sporun yanı sıra, yamaç paraşütü ve kampçılık gibi çeşitli aktiviteler için de adeta biçilmiş bir kaftandır. Bölgeye yılın belirli dönemlerinde çeşitli tur organizasyonları düzenlenmektedir. Bölge yönetimi, yaptığı çalışmalar ile dağcılığın ve dağ turizminin Akşehir’de daha da yaygın olması ve ekinliklerin yılın çok daha geniş bir bölümünde de yapılması için yoğun çaba göstermektedir.

İnanç konusu binlerce yıldır insanlar için en önemli motivasyon kaynaklarından biri olmuştur. Bu bakımnda, insanlar kendi inançlarında kutsal sayılan yerleri ziyaret etmek için günlerini, haftalarını hatta aylarını harcamaktan geri durmamıştır. Bu da zamanla yeni bir turizm sektörünün doğmasını sağlamıştır. Bunun en büyük örneklerinden birini de Akşehir’de görüyoruz. Zira, burada İslam dini açısından çok değerli mekanlar bulunmaktadır. Türkiye’den ve hatta yurtdışında birçok ülkeden Müslümanlar her sene Akşehir’e gelerek kutsal alanları ziyaret etmektedir. Buraya özellikle şehir dışından veya yurtdışındna gelen insanlar genelde konaklamalı bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, kalan insalar bölge mutfağının birbirinden leziz yemeklerini tatma şansına sahip olmaktadır. Bunun yanında, birçok yöresel ürünlerden de almaktadır. Bu bakımdan, inanç turizmi sonucunda Akşehir bölgesinin ekonomosine çok ciddi oranda katkı sağlandığını söyleyebiliriz. Bölgedeki turizm faaliyetlerinin giderek daha da artması için yerel yönetimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da büyük gayret göstermektedir.