Tur şirketi nasıl kurulur

Tur şirketi nasıl kurulur?

Gerçekleştirdiği faaliyetler arasında seyahatlere dair hemen her şeyin var olduğu seyahat acentaları, günümüzde çok aktif olarak çalışan kuruluşlardır. Uçak veya otobüs biletlerinin alınması, otel konaklamalarının rezervasyonu, seyahat turlarının; gezi, eğlence ve spor faaliyetlerinin organize edilmesi, turistlere rehber sağlanmasıve buna benzer birçok çalışma, seyahat acentaları tarafından yürütülmektedir. Bütün bu çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi ve hizmet verilen müşterilerden her daim olumlu geri dönüşler alınabilmesi için seyahat acentası işletmecilerinin turizm konusunda oldukça deneyimli olması gerekmektedir.

Seyahat acentaları sundukları hizmet kapsamına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Örneğin, A grubu seyahat acentaları, bir seyahat acentasının bütün hizmetlerini gerçekleştirebilmektedir. B grubu seyahat acentaları ise, uluslararası düzeyde kara, deniz ve hava yolu ulaşımı için gerekli biletlerin ve A grubu seyahat acentalarının düzenlediği turların biletlerinin satışı yapabilmektedir. Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlar organize edebilen seyahat acentaları ise C grubuna dahil olmaktadır.

Seyahat acentalarının en fazla öne çıkan özelliği elbette organizasyon becerisinin üst düzey olmasıdır. Zira, hizmet verdikleri kişi sayısı bazen tek bir kişi olabiliyorken, kimi zaman onlarca, hatta yüzlerce olabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, günümüzde birçok seyahat acentası, evden veya ofisten iş yönetimi yapabildikleri gibi online olarak da geniş çaplı bir hizmet sunabilmektedir.

Ülkemiz, sahip olduğu tarihi, turistik ve doğal güzellikler ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde seyahat ve turizm faaliyetleri açısından oldukça hareketli bir yerdir. Bu nedenle, bir seyahat acentasının iyi bir planlama ve organizasyon ile çok başarılı işlere imza atması mümkündür. Bunun farkında olan birçok girişimci ve yatırımcı da seyahat acentası açmak için kolları sıvamaktadır. Seyahat acentalarının nasıl açıldığı, nasıl devreye alındığı, bu işlem için nerelere başvuru yapıldığı, başvuru evraklarının neler olduğu, ne kadarlık bir bütçe gerektiği, nerelerden hangi izinlerin alınması gerektiği gibi konular, yazımız içerisinde detaylı olarak yer alacaktır. Gelelim seyahat acentası nasıl açılır sorusunun cevabına

Seyahat Acentasının Türüne Karar Verilmeli

Seyahata acentası açmaya karar verdikten sonra öncelikli olarak işletmenin türü belirlenmelidir. Bu bağlamda, şu sorular net bir şekilde cevaplanmalı: Seyahat acentanız halihazırda var olan bir acentanın bayisi şeklinde mi hizmet verecek; yoksa tamamen kendi acentanızı mı kuracaksınız? Bunun yanında bağımsız olarak seyahat danışmanlığı yaparak mı hizmet sunacaksınız? Her birinin kendi içerisinde farklı prosedürleri, avantaj ve dezavantajları olduğunu unutmamak gerekir.

Hizmet Kapsamının Detayları Belirlenmeli

Bir seyahat acentası olarak müşterilere hangi hizmetlerin sunulacağı kesin olarak belirlenmelidir. Bu bağlamda, seyahat acentasının hangi grupra olduğu ve o grubun hizmet kapsamı sınırları göz önünde bulundurularak, otel rezervasyonları, tur paketleri, kiralık araç, havaalanı transfeleri, uçak, tren ya da otobüs biletleri gibi konuların hangisinde hizmet sunulacağı net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Çalışma Ortamı Neresi Olacak?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok işlem artık ofis ya da iş yerlerine gitmeye gerek kalmadan evden de yürütülebilmektedir. Eğer bir seyahat acentası işletmek ve bu işi evden yönetmek istiyorsanız evinizde rahat çalışabileceğiniz bir ortamı oluşturmanız gerekmektedir. Bunun yanında, gerekli yazılımlar, internet, telefon, uygun bir bilgisayar vb gibi ekipmanları tedarik ederek evinizde bir ofiste çalışıyormuş gibi yeterli ve donanımlı zemin hazırlamalısınız.

Bunun yanında, seyahat acentası işletmeniz ile ilgili bütün çalışmaları bir ofis içerisinde yürütmek istiyorsanız, müşterilerinizi rahatlıkla ağırlayabileceğiniz, konfor ve güvenlik konusunda bir sıkıntı oluşturmayacak ve mümkünse merkezi bir yerden bir ofis kiralamanız ya da satın almanız gerekmektedir. Her iki durumun da avantajları ve dezavantajlarının olduğunu ve bütçenizin bu konuda en belirleyici faktör olduğunu unutmamalısınız.

Reklam Olmadan Olmaz!

Günümüzde bütün işletmeler, faaliyetlerini bir internet sitesi üzerinde rahatlıkla yürütebilmektedir. Bu bakımdan, insanların artık hemen hepsinin bir şekilde interneti kullandığını düşünürsek, seyahat acentanızın bir sitesi olması gerektiğini unutmamalısınız. Bu site üzerinden bütün işlemlerinizi yürütebilir –rezervasyonlar, ödemeler, online işlemler vs– aynı zamanda reklamınızı yapabilirsiniz. Bunun yanında, işletmenizi tanıtmanız ve katıldığınız fuar vb etkinliklerde müşterilerinize verebilmek için çeşitli broşür, kartvizit ve el ilanları gibi pazarlama araçlarını kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

Seyahat Acentası Açabilmek İçin Gerekli Ön Koşullar

Bir işletme olarak gerekli donanımlara, uygun bir ortama ve gerekli asgari bütçeye sahip olsanız dahi, seyahat acentası açabilmek için bazı ön koşullara sahip olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Seyahat acentası işletme faaliyetleri ile ilgili uygun bir bölümden (otelcilik, turizm vb) meslek lisesi, ön lisans veya lisans derecesinde diplomaya sahip olmak
 • İşletmede en az 1 kişinin resmi olarak çalışması
 • Yeterli puan alınmış uygun bir yabancı dil sertifikasına sahip olmak
 • T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği Rehberlik Belgesi’ne sahip olmak
 • Seyahat acentasının grubuna göre (A, B, C) Bakanlığın ilgili hesabına belirtilen miktarda ödemenin yapılması

Seyahat Acentası Açabilmek İçin Gerekli Evraklar

Seyahat acentası açabilmek için T.C Kültür ve Turizm Bakanlığından Seyahat Acentası Belgesi almak gerekmektedir. Bu belgeyi alabilmek için bazı evraklar Bakanlığa ibraz edilmelidir. Bu evrakları şöyle sıralayabiliriz:

 • Seyahat acentası başvuru dilekçesi
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Bakanlıktan alınan ve seyahat acentasının sahip olacağı unvanın kabul edildiğini gösteren yazı
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde seyahat acentası açmak için başvuru yapan kişinin / tüzel kişinin şirket ana sözleşmesinin de yer aldığı beyanının aslı
 • Seyahat acentasını temsil edecek kişilerin belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Şirket ortakları veya şirketi temsil etmeye yetkin kişilerin nüfus kayıt sureti ve adli sicil belgeleri
 • Seyahat acentasını temsil edecek kişi ya da kişilerin imza sirküleri
 • Seyahat acentasında çalışacak personellere ait belgeler: nüfus kayıt örneği ve SGK’dan alınmış yeni tarihli çalışma belgesi
 • Seyahat acentası unvanına ve acenta sahibi veya acentayı temsil eden kişi ya da kişilere ilişkin gerekli taahhütname
 • Seyahat acentasının grubuna göre gerekli teminatın ödenmesi; teminat miktarları şu şekildedir
  • A grubu – yedi bin (7.000) TL
  • B grubu – altı bin (6.000) TL
  • C grubu – beş bin (5.000) TL

(Seyahat acentasının birden fazla şubesi olacaksa, her şube için yukarıda belirtilen miktarların %25’i ödenmelidir.)

ÜYE KAYIT ÜCRETİ

TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

2022 YILI ÜYE KAYIT ÜCRETİ MİKTARLARI

(A) grubu 101.761,32 TL

(B) grubu 101.761,32 TL

(C) grubu 101.761,32 TL

(01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022)

Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

Bir seyahat acentası kurulacaksa, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak çalışan TÜRSAB hakkında da detaylı bilgi sahibi olunmalıdır ve TÜRSAB’a en kısa sürede üye olunması gerekmektedir. Bir meslek birliği olan TÜRSAB’ın, seyahat acentaları arasındaki ilişkilerde gerekli disiplinin sağlanması, bu mesleğin gelişimine katkı sunulması, karşılaşılan sorunlara uygun çözümlerin üretilmesi, Türkiye’deki turizm ve seyahat konularıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilerle bilgilendirilmesi gibi görevleri bulunmaktadır.

Her seyahat acentasının TÜRSAB’a üye olma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde, ruhsatsız işletme statüsünde muamele görme ihtimali ile karşı karşıya kalınabilmektedir. TÜRSAB kendisine yapılan başvuruları inceleyerek gerekli mevzuatlarda belirtilen şartlara uygunluk gördüğü takdirde üyeliği onaylamaktadır.

TÜRSAB üyelik ücretleri, 2018 yılı itibariyle her grup seyahat acentası (A, B, C) için 45.148,83 olarak belirlenmiştir. Bu ücretin %5’lik kısmı da her yıl aidat olarak ödenmektedir.