Turizm Gazetesi

Turizmin Tarihi ve Turizm Haberciliği

Oldukça geniş bir kavram olan turizm, insanların sürekli yaşadığı yerlerden belirli bir süreliğine, başka şehir ya da ülkelere; gezmek, eğlenmek, yeni yerler görmek gibi amaçlarla gitmesini ve bütün bu süreçte gerçekleştiren faaliyetlerin tamamını içerisine almaktadır. Bu süreç içerisindeki ulaşım, konaklama, ziyaretler, yeme – içme, sağlık, spor, eğlence, kültürel etkinlikler gibi çalışmaların tamamı turizmin bir parçası olmaktadır. Bunun yanında, turizmi konu alan turizm gazetesi faaliyetleri dahi turizm ile ilgili önemli konulardan biri haline gelmektedir.

Ülkemizin de dünya ölçeğinde önemli bir yere sahip olduğu turizm sektörü, teknolojinin gelişmesi, turizm kuruluşlarının ve seyahat acentalarının sayısı artması ve tabii ki turizm ile ilgili çok iyi haberlerin yapılmasına bağlı olarak giderek büyüyen bir sektördür. Fakat turizmi sadece dünyanın daha fazla globalleşmeye başladığı son birkaç yüzyıllık zaman dilimine sığdırmak doğru olmayacaktır. Binlerce yıllık geçmişi bulunan turizm faaliyetleri, zaman içerisinde farklı formlara, konseptlere ve anlayışlara bürünse dahi her daim gelişme göstererek günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda çok geniş etkileri bulunan turizm, günümüzde olduğu kadar geçmişte de medeniyetler için çok temel bir konu olmuştur. Bu yazımız, turizmin dünya tarihi içerisinde nasıl başladığı ve geliştiğini konu alan bir yazı olacaktır.

Turizm Tarihinin Başlangıcı Binlerce Yıl Öncesine Kadar Gitmektedir

Turizmin geçmişte ve günümüzde en önemli faaliyetlerinden biri olan seyahatlerin başladığı yıllar, M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmaktadır. O yıllarda, insanların kısa mesafeli gerçekleştirdiği seyahatlerin amacı gezmek, eğlenmek ve yeni yerler keşfetmekten ziyade yiyecek ve içecek kaynakları bulmak ve avlanmak idi. Devam eden yıllarda dünya sahnesine çıkan Fenikelilerin seyahat kavramını karadan denize taşıdıkları bilinmektedir. O dönemlerde deniz yolu ulaşımında ve deniz ticaretinde çok güçlü bir devlet olan Fenikeliler, uzun mesafeli seyahatlerin de öncüsü olmuştur. Fakat bu yıllarda yapılan seyahatlerin ve insanların bulundukları yerden ayrılıp başka yerlere gitmesinin sebebi daha ziyade ticari amaçlı olduğundan, bu seyahatleri günümüzdeki turizm kavramı içerisinde değerlendirmek pek mümkün olmamaktadır.

Anadolu toprakları, tarihte bilinen ilk turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yer olmuştur. Tarihi kayıtlar, M.Ö. 300’lü yıllarda Büyük İskender’in hakimiyeti altında olan Efes bölgesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere binlerce turistin akın ettiğini göstermektedir. Bu etkinlikler arasında, sihirbazlık, akrobasi ve vahşi hayvanlar ile yapılan çeşitli gösteriler bulunmakta idi.

Romalılar Bugünkü Anlamda Turizmin Öncüsü Olmuşlardır

Tarihte, günümüzdeki turizm tanımına en uygun faaliyetleri gerçekleştiren topluluk Romalılar olmuştur. Dünyanın tarih boyunca gördüğü en büyük medeniyetlerden biri olan Roma İmparatorluğu zamanında insanlar; eğlence, spor, tedavi gibi amaçlarla farklı yerlere seyahat etmekteydi. O dönemlerde özellikle, kaplıca ve içmelere düzenlenen gezintiler, en önemli turizm faaliyetlerinden biriydi.

Din ve Felsefe Turizme Hakim Oluyor

Beşinci yüzyıl, dünya turizminde çok önemli değişimlerin yaşandığı ve turizmin çok farklı bir boyut kazandığı yıllar olmuştur. Zira, bu dönemde Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüş ve o tarihe kadar dünya üzerinde turizmin çok aktif olduğu bölgeler üzerinde bir siyasi huzursuzluk başlamıştır. Bunun yanında, devam eden yüzyıl içerisinde İslamiyet’in doğuşu ile birlikte, dünya üzerinde hakim olan görüşler daha ziyade din ve felsefe temelinde gelişmiştir. Siyaset ve din konuları, o dönemde turizmin bambaşka bir yere evrilmesine neden olmuştur. Bu yıllarda özellikle dini amaçlarla yapılan geziler, Avrupa ve Anadolu topraklarında turizme yön vermiştir. Bu geziler arasında dünyanın birçok bölgesindeki Müslümanların Mekke’ye düzenlediği Kabe ziyaretleri önemi bir yer tutmuştur.

Turizm Rönesans İle Farklı Bir Boyut Kazanmıştır

15. yüzyıldan başlayarak devam eden yüzyıllar içerisinde, dünya üzerinde hakim olan mistik felsefenin yerine doğa ve insanı temel alan yeni akımların benimsenmesi ve özellikle Rönesans devrimi ile turizm de çok farklı bir boyut kazanmıştır. Bu yıllarda, Rönesans’ın merkezi kabul edilen İtalya’nın turizm açısındna çok cezbedici bir yer olduğu görmekteyiz. Daha ziyade kültür ve sanat amacıyla gerçekleştirilen seyahatler, zamanla eğitim alanına da yayılmış ve İtalya başta olmak üzere Avrupa, dünyanın birçok yerinden gelen öğrenciye ev sahipliği yapmıştır.

Rönesans devrimi, Avrupa’yı çok cezbedici bir hale getirerek turizme farklı bir boyur kazandırmakla kalmamış; aynı zamanda insanların çok daha farklı ilgi alanları olmasını ve dünyaya bakış açılarının değişmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, tarihi ve doğal güzelliklere olan ilgi artmış, sanat eserleri popüler olmaya başlamış, dünyanın birçok yerinde gerçekleşen kültürel faaliyetlere katılma arzusu doğmuştur. Bu da, turizm faaliyetlerinin daha geniş bir alana yayılmasını sağlamıştır.

Sanayi Devrimi Turizmde Yeni Bir Çağ Açmıştır

18. yüzyılda Avrupa’da baş gösteren Sanayi Devrimi ile artık yeni teknolojiler üretilmeye başlanmıştır. Teknolojideki bu gelişme zamanla ulaşım araçları üzerinde de etkisini göstermiştir. Artık mesafeler daha hızlı katedilmeye ve insanların toplu halde seyahat etmesi mümkün hale gelmiştir. Turizmdeki bu gelişme, o dönemde her ne kadar sadece zenginleri ve toplumun yüksek tabakasını memnun etse de yine de turizmin çok daha gelişmiş bir yapıya eriştiğini söylemek mümkündür.

Devam eden yıllar içerisinde sürekli olarak gelişen teknoloji ve insanların turizm faaliyetlerine olan ilgisi, turizm bir sektör haline gelmesini sağlamıştır. Ulaşım ve konaklama başta olmak üzere tatil ve tur organizasyonları düzenleyen firmaların kurulması ile insanlar ücreti mukabilinde tatil yapma ve turizm etkinliklerine katılma şansına sahip olmuştur. Son yüzyılda özellikle bilgisayar ve internetin icat edilmesi ile birlikte çok hızlı bir büyüme kaydeden turizm sektörü ve bu bağlamda gelişen kitle turizmi, günümüzdeki turizm kavramının oluşmasını sağlamıştır.

Turizm Haberciliği

Günümüzde turizm faaliyetlerinin bu kadar yaygın ve gelişmiş olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Artık çok büyük bir sektör haline gelen turizm, tek başına kontrol edilmesi zor bir yapıda olduğundan birçok kurum ya da ticari kuruluş, bu sektörün sadece belirli bir kısmında varlık göstermeye başlamışlardır. Bu kurum ya da kuruluşlardan her biri sadece belirli konularda turizme katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, giderek büyüyen bir değer olan turizm haberciliğinin de turizm sektöründeki yeri zamanla büyümüştür.

İnsanlara turizmi ilgilendiren konularda; tatil yerleri, ulaşım seçenekleri, otel ve konaklama hizmetleri, kültürel ve sanatsal aktiviteler vb konularda en yeni gelişmeleri aktarmayı amaçlayan turizm gazetesi, günümüzde daha ziyade internet üzerinden yapılmaktadır. Zira, eskiden birçok alanda olduğu gibi turizm ile ilgili haberler de daha ziyade gazete ve dergiler aracılığı ile sunulmakta idi. Fakat, teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi ile birlikte insanlar turizm ile ilgili öğrenmek istediği birçok bilgiyi internete bağlanarak bilgisayar ve telefonları aracılığı ile öğrenebilmektedir.

Turizm faaliyetlerinin bu kadar yaygın olmasında turizm haberciliğinin katkısı çok büyüktür. Zira, her yeni gelişmenin insanlara doğru bir zamanda ve doğru bir şekilde aktarılması, insanların turizme olan ilgisini her daim canlı tutmaktadır. Bunun yanında, turizme yeni kazandırılan bölgeler veya yapılar turizm haberciliği unsurları aracılığıyla insanlara tanıtılmazsa, bu çalışmaların pek bir önemi olmayacaktır. Fakat turizm ile ilgili yapılan haberler, çok uzak mesafelerdeki insanlara ulaşmanın en pratik yolu olmaktadır. Böylelikle turizm daha global bir sektör haline gelebilmektedir.