• Pts. Eki 11th, 2021

Turizm Postası

Turizm Haberlerinin Yayımlandığı Turizm Gaztesi

Turizm Gazetesi

Turizm Gazetesi

İlk gazete, günümüzden yaklaşık 2070 yıl önce Roma İmparatorluğu’nda senatonun duyurularını imparatorluğun çeşitli bölgelerine dağıtmak üzere 2000 adet çoğaltılarak hayatımıza girdi. Halkın devleti ve dünya devletleri hakkında bilgi edinmesini sağlayan gazeteler tarihten günümüze toplumun bilgi alma ihtiyacını karşılamış yayın organlarıdır.

İstanbul’da 1493 de ilk Yahudi Matbaası kuruldu. Daha sonra 1567 de Ermeniler matbaalarını açılar. Ancak ilk Türk Matbaası 1727 ye kadar kurulamadı. İlk Türk matbaasını kurucularından İbrahim Müteferrika asıl matbaayı kurmadan önce 1718 de bir harita matbaası kurmak için izin almış ve burada birkaç tane harita basmıştı. İbrahim Müteferrika bir matbaa kurmak için uğraşıyordu ancak, bunu başarabilecek ne maddi ne manevi gücü vardı. Başbakanlık bürokratlarından Mehmet Said Efendi Fransa’da bir matbaayı Gezmiş ve Türkiye’ye döndüğünde bir matbaa açmayı tasarlamıştı. İbrahim Müteferrika ile Mehmet Sait Efendi’nin işbirliği yapması sonucu 1720 bugün başlarında dönemin padişahı 3 Ahmet’in Fermanı ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendinin fetvası ile ilk Türk matbaasını kurma izni alındı. Bu gelişmelerden sonra gazetecilik de başlamış oldu.

Gazeteciliğin Tanımı: Toplumu ilgilendiren konularda doğru bilgileri aktararak toplumu aydınlatmak.

1990’lı yıllardan internetin toplumsal hayata girmesiyle yayınlarda çeşitlendi. İnternet kendisinden öncekilere geleneksel medya denmesine neden oldu. Bu gelişme teknolojiyi izler kitleyi, edilgen olmaktan çıkardı. Herkesin amatör olarak yayıncı olmasının önü açılmış oldu.Böylece elektronik kitaplar, bloglar, web siteleri, video oyunları, turizm haberleri yapan mecralar, süreli yayınlar gibi birçok yeni yayından söz etmek mümkün hale geldi. 

Turizm Haberleri

Dünyanın ve internetin hızlı gelişimi sonucunda  geleneksel gazete yayınlarının yanısıra internet kanalıyla okurlarına ulaşmak isteyen e-gazeteler faaliyetlerine başladılar. Geleneksel gazeteciliğe göre okurlarına daha hızlı ve güncel bilgi aktarımı sağlayan online gazetelerin en çok faaliyet gösterdikleri sektör de turizm sektörüdür. TURİZM GAZETESİ turizm sektörü ile ilgilenen profesyoneller için anında habere ulaşma imkanı tanıdığından sektör paydaşları ve çalışanlarına gündem ile ilgili hareket alanı kazandırmaktadır.
Turizm Postası olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller için hazırlamış olduğumuz sektörel blogumuzda aynı zamanda turizm haberleri yayını yaparak turizm gazetesi okumanıza katkıda bulunacağız.

turizmpostasi

Turizm sektörü içerisinde yer alan işletmeleri, kuruluşları, bu işletme ve kuruluşlarda hizmet veren çalışanları ilgilendiren tüm haberleri, değişen yönetmelikleri, flaş gelişmeleri bulabileceğiniz online turizm gazetesi 

Yorumlarınız bizim için çok değerli.